Over Lifecoaching.nl

Lifecoaching.nl is een professioneel bedrijf met ruim twintig jaar ervaring in het individueel coachen van mannen en vrouwen in hun zakelijke leven.

De coaches van Lifecoaching.nl zijn gedreven en hebben veel ervaring in allerlei individuele en werkgerelateerde vraagstukken.

Lifecoaching.nl is gericht op managers en senior medewerkers met specifieke vragen. Klik op de knop voor meer informatie.

Aanvragen

 Life coaching

Waar bevind jij je op dit moment in je (zakelijke) leven? En waar wil je naar toe? Lifecoaching helpt je bij het formuleren van antwoorden op deze vragen en bij het realiseren van duidelijke doelen.

 Kwaliteiten

Wat zijn jouw kwaliteiten? En worden ze voldoende benut in je huidige werksituatie? Samen met jou ontdekken we bij Lifecoaching waar je mogelijkheden liggen en hoe je je verder kunt ontwikkelen.

 Balans

Ervaar je een verschil tussen je huidige werk en het werk zoals je het wenst? Lifecoaching stelt je met bewezen methodes in staat om weer de juiste balans te vinden. Praktisch en doelgericht.

 Vertrouwelijk

Lifecoaching gaat tussen jou en je persoonlijke coach. Indringend, maar vooral ook vertrouwelijk. Afspraken worden duidelijk vastgelegd zodat het proces precies gaat zoals jij wilt.

Geïnteresseerd en snel informatie aanvragen? Gebruik dit verkorte formulier! 

Lifecoaching: hoe werkt het?

Lifecoaching bestaat uit 5 tot 10 gesprekken van 1,5 uur. Tijdens deze Lifecoaching gesprekken wordt gebruik gemaakt van verschillende beproefde methodes en technieken. Uitgangspunt hierbij is dat de coachee zich prettig voelt in de manier waarop de lifecoaching wordt vorm gegeven, veel vrijheid om te kiezen dus! We nemen de tijd en gaan uitgebreid en indringend in op de vragen die spelen.

Gesprekken vinden altijd plaats op basis van vertrouwelijkheid en uitkomsten van gesprekken worden alleen gedeeld na schriftelijke goedkeuring door de coachee. Afspraken voor een lifecoaching traject worden altijd vastgelegd in een contract.

Lifecoaching: voor wie is het?

De focus van de coaches van Lifecoaching.nl ligt enerzijds op management in (zakelijke) dienstverlening en anderzijds op senior medewerkers in organisaties die een specifieke vraag hebben. Lifecoaching.nl heeft een brede klantenkring in zowel de profit als not for profit sector zoals banken, ict bedrijven, energiebedrijven, accountantskantoren, gemeentelijke overheden, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.

 In het kort:

  • 5 – 10 gesprekken van 1,5 uur
  • Beproefde methodes
  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Afspraken worden vastgelegd
  • Volledige geheimhouding
  • Persoonlijk en individueel
  • Focus op doelen en resultaten